Integritetspolicy

ULTIMAT INTEGRITETSPOLICY

Så här handskas vi med dina personuppgifter:

Inga personuppgifter, mailadresser, testresultat m m sparas för annat än rekryteringssyfte. Inga som helst personuppgifter eller mailadresser vidarebefordras till utomstående eller till tredje part i kommersiellt eller annat syfte.

Vi sparar ansökningshandlingar den tid som vi enligt gällande lag är tvungna att ha kvar. Det kan kan   t ex gälla om någon anser sig blivit diskriminerad i en rekryteringsprocess. I detta fall omfattar lagen 2 år och då behöver vi ha kvar den ansökan det gäller. Normalt sparar vi inga ansökningshandlingar i mer än 2 år.

Om du inte längre önskar att din ansökan och dina registrerade uppgifter och CV m m skall finnas kvar hos oss är du välkommen att maila oss så tar vi bort dessa.

Maila i så fall till: kontakt@ultimatrekrytering.se

Ref: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/