Integritetspolicy

ULTIMAT INTEGRITETSPOLICY

Så här handskas vi med dina personuppgifter:

Inga personuppgifter, mailadresser, testresultat m m sparas för annat än rekryteringssyfte. Inga som helst personuppgifter eller mailadresser vidarebefordras till utomstående eller till tredje part i kommersiellt eller annat syfte.

Om du inte längre önskar att din ansökan och dina registrerade uppgifter och CV m m skall finnas kvar hos oss är du välkommen att maila oss så tar vi bort dessa.

Maila i så fall till: kontakt@ultimatrekrytering.se

Ref: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/