Tester

Ultimat Kombinationstest 144

”Jag har jobbat med ledarcoachning i 15 år, varit delaktig i flertal rekryteringar och gjort över 300 återkopplingar av beteendeprofilanalyser. Ultimat Rekryteringstest med återkoppling ger ett mycket bra personporträtt utifrån 12 olika egenskaper. Den kändes rätt in i magen! Mycket bra jobbat!

Jag har själv genomfört  flera olika analyser (Myers Briggs, IDI, IPU etc) och är dessutom sedan över 10 år godkänd och har arbetat med  IPU Profilanalys (DISC). Är grymt imponerad av denna persontest, Ultimat Rekryteringstest, som Roger utvecklat.

Den ger på ett tydligt, enkelt och pedagogiskt sätt  en bild av mig som person, inte bara mitt beteende. En verklig test som går på djupet utan att bli flummig. Med Rogers inkännande återkoppling och varsamma frågor ger testen mig en mycket klar bild av både min attityd och beteende. Roger sätter även fingret på ”varför” jag sannolikt gör vissa saker och hur de olika egenskaperna kan stärka varandra. Lägg till en kompletterande fördjupad återkoppling där även Roger kan ge rekommendation om vilken roll som sannolikt passar mig. Ger det extra mervärde som sätter pricken över i-et.

Jag ser att jag själv kommer ha med denna som ett alternativ i framtida ledar- och teamcoachning samt i de rekryteringar där jag blir inblandad.

Prova är min rekommendation! Väl värt investeringen.”

Kenth Åkerman – Ledarskapsexpert, inspiratör, mental coach -www.relationsbyggarna.se

Hej!                                                                                       Kungälv 2019-04-17

Jag vill bara framföra att jag är mycket imponerad över träffsäkerheten, resultatet och presentationen av kandidaterna genom ert test. På ett överskådligt sätt presenteras kandidatens färdigheter och genom en kortfattad men innehållsrik fördjupningstext får man en mycket bra och tydlig bild av hur kandidaten är som person, vilket underlättar beslutet av kandidat.

Jag har varit ansvarig för ett antal rekryteringar under åren, både till små och lite större organisationer. Jag har använt mig av olika sätt vid rekrytering, såsom inhyrning av konsulter (hyrköp), ren rekrytering via flera av de kända aktörerna på marknaden till att själv försöka utföra rekryteringen från ax till limpa.

Jag har saknat en bra och tydlig sammanfattning på kandidaterna och har försökt mig på olika poängberäkningssystem för att kunna ta fram den mest lämpliga kandidaten. Det har varit svårt att få en bra och tydlig uppfattning om personerna. Det har kanske klarnat lite mer när man utfört (kostsamma) personlighetstester, men då är man oftast långt framme i processen, vilket är både kostsamt och tidskrävande om det visar sig att personen inte alls är lämplig som man trodde från början genom att starta om processen.

Med vänlig hälsning, Tomas Welin Hyresrummet, -Allt för alla event!

HUMANEVA

Referens gällande test inför anställning utfört av Ultimat Rekrytering

Testet var enkelt att utföra, fick dock stanna upp och tänka till då det vid tillfällen dök upp påståenden jag inte höll med om, men att jag ändå behövde ge ett svar. Resultatet var förbluffande likt den bild jag har av mig själv. Även de påståenden i resultat som av mig själv kan ses som förbättringsområden stämde bra överens med verkligheten. Vid egen analys av resultaten kan vissa positiva påståenden ställas i sin motsats och av någon annan ses som negativa. Jag behöver i de fall tänka på hur jag i kommunikation med andra framställer mig själv för att uppfattas rätt. Testet kan med det ses som ett verktyg där man kan förbättra områden som kan ses som kritiska. Man bör därför när man läser testresultaten vara ganska självkritisk och förvalta testsvaren väl, tänka på sina brister och utveckla de mindre bra resultaten.

Jag blev positivt överraskad och stärkt i min personlighet att få läsa om mig själv och förstå att det faktiskt är jag. Flertalet av egenskaperna kring te.x uthållighet och spontanitet i Ultimat rekryteringstest är överensstämmande med resultat jag fått vid en egen DNA test (delrapporten handlade om ”Personality and Inborn talents” där man mätte 40 olika DNA variabler). Jag vill således hävda att detta test är högst trovärdigt.

Bästa hälsningar

Eva Wöst Tungström, officiant och föreläsare på HUMANEVA

Feedback på testresultat från mig som tredje person.                               2016-09-20

Efter att ha varit gift med Daniel i 26 år har jag ju naturligtvis lärt mig känna min man väldigt väl. För en tid sedan gjorde Daniel det test Ultimat rekrytering använder i sitt rekryteringsarbete.Efter att ha läst igenom sammanställningen blev jag både överraskad och imponerad av hur samtliga bedömningar stämde till fullo på hur jag upplever Daniel som person. Det var både spännande och intressant att läsa och ger också en större förståelse för varför man reagerar på ett visst sätt.

I min egenskap av ledare på mitt arbete ser jag många fördelar av att använda ett sådant test. Dels för att få rätt person på rätt plats och också coacha den personen på rätt sätt för att hon/han ska kunna prestera så bra som möjligt.

Jag kan därför varmt rekommendera Roger och Ultimat Rekrytering vid anställning av ny personal!

Med vänlig hälsning. Agneta Kylefalk, Resia Stenungsund

REFERENSBREV TILL ULTIMAT REKRYTERING                                      2014-05-07
Som fd reklamchef på en inhousebyrå med flertalet rekryteringsprocesser bakom mig vet jag hur viktigt det är att få rätt person på rätt plats, framför allt i ett stort reklamteam med så många olika roller. Varje funktion kräver sin kompetens och sitt driv. Och Ultimats test plockar just fram de delar som jag, i slutet av 90-talet, letade efter men som då inte fanns på marknaden.
Jag gjorde Ultimats Kombinationstest hösten 2013 och ser den tillgång som det ger både mig som person men även mig i en framtida roll som chef. Dels visar testet de utmärkande dragen men även de styrkor, utvecklingsområden och ev. stressfaktorer samt i vilken organisation och med vilket ledarskap personen i fråga passar bäst. Som chef ger det en möjlighet att se vilka personer som matchar både jobbet, teamet, företaget och det egna chefskapet. Och som enskild individ finns det en chans att genom vägvisning av testet välja ut de arbetsplatser och team som passar det egna sättet att vara.
Ett komplett och bra test som kombinerar det bästa för två världar – den privata och den företagsmässiga. Testa du också, det blir garanterat en aha-upplevelse!

Kommentar på Ultimats kombinationstest 144

När jag börjar med testet känns det som vilken annan personlighetsanalys som helst. Läs frågan, välj svarsalternativ. En del av frågorna är dessutom löjligt lika och jag himlar lite med ögonen och levererar kryss eftre kryss i rutorna. Tills jag plötsligt tvingas välja mellan två alternativ där inget känns rätt. Aha! Det finns en baktanke med de snarlika frågorna. Ju längre in i testet jag kommer desto fler gånger måste jag både tänka till och känna efter för att välja mellan alternativ som inte alls känns självklara. Faktiskt helt fel ibland. Men resultatet överträffar alla mina förväntningar …

Analysen, som levereras i samband med en muntlig avstämning, är löjligt på pricken. Inte ens min mamma kan beskriva mig så detaljerat! Texten, som kompletterar diagrammet över mina personlighetsdrag, får mig att skratta högt vid flera tillfällen. Jo då – just precis så där brukar jag försöka hala på tråkiga jobb. Jajamen – exakt så där brukar jag uppföra mig tillsammans med mina arbetskamrater. Och precis det där behöver jag för att kicka igång engagemanget.

Tillsammans med Rogers kompletterande frågor vid avstämningen får jag ännu djupare insikt om hur jag fungerar i olika situationer. Samtalet ger mig också möjlighet att nyansera analysen och kort diskutera olika alternativ. Jag inser ganska snart att även om jag känner igen beskrivningen av mig själv, så hade jag inte haft tillräcklig självinsikt för att kunna plocka fram detaljerna och förstå vad de konkret för med sig i olika arbetssituationer. Den förståelsen öppnar nya möjligheter att välja andra förhållningssätt och strategier som ger mer energi och en smidigare vardag. Så skönt!

Kort sagt – om du vill ha bättre koll på dig själv eller letar efter en viss personlighetstyp till din arbetsgrupp, då kan jag varmt rekommendera Ultimat rekryteringstest. Jag skulle bli mycket förvånad om testresultatet inte förvånar dig också!

Christina Svensson
Copywriter på iByrån

Hälsningar från
Anita Jisonsund, AB True Concept
(fd reklamchef på AB Lindex)

”Jag har gjort flera välkända tester och blev positivt överraskad när jag gjorde Ultimatrekryterings kombinationstest. Jag fick ett bra bemötande redan från början och även en återkoppling efter testet.

Det var lätt att genomföra med välskrivna frågor och en enorm precision i resultat, detta har lett till att jag är mer medveten om vilka styrkor och fallgropar jag har i mitt arbete inom försäljning.

Jag kan rekommendera Ultimatrekrytering och kombinationstestet till arbetsgivare vid både rekrytering och teamutveckling.”

/Robin Englund – Account Manager på StepStone

Jag vill varmt rekommendera Roger Gustafsson på Ultimat Rekrytering, som tog fram ett utomordentligt personlighetstest som stämde mer än väl med mig som person. Jag kan med de varmaste rekommendationer och med glädje säga att testet var skrämmande bra. ”känner han mig bättre än vad jag själv gör” var känslan jag kände när testet presenterades, trots jag inte träffat Roger innan.

Jens Andreasson, Vd/Ägare, Europaljus AB.

REKOMMENDATIONSBREV

Jag har arbetat med rekrytering i över 15 år och vet hur svårt det kan vara att få rätt person på rätt plats.

Roger Gustafsson på Ultimat Rekrytering gav en mycket bra och coachande återkoppling med ett testresultat som var mycket träffsäkert. Testet gav en mycket klar bild av mig som person, både när det gäller attityd och beteende. Testet visar på vilka karaktärsdrag som var starka hos mig och vilka yrken som passar mig bäst. Det ger också en insikt i mina styrkor men även svagheter. Efteråt fick jag en pedagogisk genomgång av testet i både skriftlig och muntlig form. Som testledare är Roger mycket varm, kompetent och pedagogisk.

Jag är själv utbildad beteendevetare och är imponerad av Rogers kompetens och bedömning av mig som person. Jag vill därför varmt rekommendera Ultimat Rekrytering som en stark samarbetspartner oavsett om det gäller karriärplanering, ledarutveckling eller egen personlig utveckling.

Jessica Larning, platschef SATS Kompassen

Tack för en väldigt bra och coachande återkoppling och ett träffsäkert testresultat.

Jag upplever att Ultimat Kombinationstestet byggdes upp av bra frågeställningar. Testresultatet presenterades på en väl avvägd och sumerande nivå.

Resultatet överlämnades i samband med ett bokat möte med Roger Gustafsson.

Vid genomgång av testresultatet förklarade Roger lite om teorierna bakom testet samt gav en väldigt bra och träffsäker återkoppling. Här brukar mina tidigare erfarenheter av personanalys avslutas, men Roger gav även en coachning i ett framåtriktat perspektiv utifrån återkopplingen och vårt samtal. Detta förhållningssätt uppskattar jag väldigt mycket.

Jag vill därför varmt rekommendera Rogers utmärkta insats i samband med genomförandet av Ultimat Kombinationstest.

Med vänlig hälsning

Carina Carlsson – Chef Mekaniskt Underhåll – Ringhals AB

Jag är väldigt imponerad över träffsäkerheten i Rogers och Ultimats snabbtest och kan inte låtabli att skratta åt mig själv varje gång jag läser igenom testsvaret  då jag verkligen känner igen mig. I en ganska så ny chefsroll där jag inte riktigt hade hittat min plats så fick jag ett väldigt tydligt och överensstämmande svar på mina Styrkor och Svagheter. Detta har gett mig inspiration till att förstå och stärka upp mina svagheter men även inse vad jag är bra på.

Jag rekommenderar alla att göra detta test både för att se sina styrkor och svagheter i nuvarande eller passande yrkesroll.

Andreas Bissman – Key Account Manager- Din Bil Volkswagen Göteborg

Jag har härmed genomfört en utvärdering utvecklad av Ultimat Rekrytering. Utvärderingen är internetbaserad och består av frågor som man skall besvara på ett ärligt och eftertänksamt sätt, varpå resultatet skall spegla användarens personlighetsprofil.

Utvärderingen är väl utformad och tar ifrån 30-60 minuter att genomföra. Jag är mycket nöjd med resultatet som utvärderingen gav mig, den speglar min personlighet, samtidigt som jag fick en god överblick bildmässigt.

Mycket intressant och givande utvärdering. Jag känner fullt förtroende för Ultimat Rekrytering, och kan varmt rekommendera denna utvärdering.

Hälsningar

Harri Saarinen – Affärskonsult, Business Performance Göteborg

Vår nybildade ledningsgrupp har i år gjort personliga kombinationstester och genomfört en teambuilding under ledning av Roger Gustafsson. Vi har också använt testet i rekryteringssammanhang under året och vi är imponerade av testets träffsäkerhet i personlighetsanalysen.

Dessutom är vi mycket nöjda med det sätt på vilket Roger ledde vår ledningsgrupp genom matchningssamtalen, som skapade en god grund för framtida ledningsarbete i Gillis Edman-koncernen.

AnnaCarin Timgren, Verksamhetschef – Gillis Edman Begravning och Familjerätt AB

Jag kan varmt rekommendera ULTIMAT Kombinationstest från WebTest Sweden AB då jag själv gjort testet i december 2012. Först var jag lite skeptisk och tänkte att detta har jag gjort förut, bland annat så har jag genomgått liknande tester vid rekryteringssammanhang. Dock upplevde jag att ULTIMAT Kombinationstest var mycket lättare att använda och frågorna var lätta att förstå.

Efteråt analyserade Roger Gustafsson resultatet och jag fick en noggrann genomgång av resultatet både muntligt och skriftligt. Detta var mycket värdefullt för mig och jag fick upp ögonen för mina ”starka sidor” och mina ”mindre starka sidor”, dem som jag måste arbeta med.

Tack än en gång till ULTIMAT Kombinationstest från WebTest Sweden AB och Roger Gustafsson för genom detta test har jag fått bättre förståelse för mig och mina karaktärsdrag.

Hanna Fagerroos, Energisäljare Mölndals Energi AB

Jag fick genom Roger Gustafsson göra Kombinationstest från WebTest Sweden AB. Tidigare har jag gjort flertalet MPA & MCA-tester. Vid de tillfällena har jag fått en snabb genomgång av resultatet och jag där jag inte känner igen mig själv i utvärderingen, en utvärdering som det märktes att Roger lagt ner mycket tid och energi på. Utöver en skriftlig analys och presentation fick jag en mycket bra personlig genomgång där Roger lyfte fram förbättringsområden, tips och idéer.

Jag rekommenderar starkt Roger och Ultimat Kombinationstest när ni ska rekrytera eller utveckla en grupp och behöver en träffsäker analys på en eller flera personer.

Kristofer Ohlsson, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Förvaltande rådgivare i företags pensionsförsäkringar och finansiella tjänster.

Jag Daniel har i maj 2013 genomfört Ultimat Kombinationstest från WebTest Sweden AB.

Testet gav en inblick kring de personlighets- och karaktärsdrag som var starka hos mig och vilka yrken som vore lämpliga för min person. Testet var tydligt och intressant, och gav mig insikt i både de styrkor och svagheter jag besitter.

Efter genomfört test gick Roger Gustafsson igenom resultatet med mig på ett pedagogiskt, förklarande och metodiskt sätt. Roger utvärderade resultatet med stor skicklighet och han belyste egenskaper jag själv varit övertygad om att jag hade. Det yrke som Roger tyckte var mest lämpligast för mig är ett som jag länge funderat på att praktisera, nämligen lärare.

Jag kan starkt rekommendera Ultimat Kombinationstest och jag arbetar dagligen med rekryteringsprocesser och personlighetsbedömningar.

Daniel Johansson Konsultchef ISS Personaltjänster, ISS Facility Services Göteborg

Hej Roger!

Du kan konsten att överraska.

När jag gjorde testet så undrade jag inom mig ”hur i hela friden  skall han kunna dra några slutsatser utifrån dessa frågor…?”

Sen – stämde vi möte och du plockade fram  ett stapeldiagram och en text. Pedagogiskt gick du igenom materialet och min förvåning växte för varje stapel du avverkade. Igenkännandet var ögonblickligt plus att det även dörrar till några sidor av mig själv som jag inte riktigt tänkt på aktivt, men som på ett mycket bra sätt förklarade för mig varför jag agerar som jag gör i vissa situationer och klargjorde därmed min roll i en organisation på ett mycket tydligt sätt.

Att sitta med en organisation och ha ett sådant här verktyg, det torde vara en självklarhet, speciellt med tanke på att det inte kostar en bråkdel av vad andra personlighetstester, värda namnet, kostar.

Kan ju med fördel användas både vid nyrekrytering eller bara inför utvecklingssamtalen inom organisationen.

Ulf Weinreder Lindgren, & Söner AB Mölndal

Jag är otroligt imponerad över Ultimat Kombinationstest. Testet borde vara obligatoriskt för alla företag när de ska nyanställa personal.

Personligen kommer även jag ha nytta av mitt resultat hos min befintliga arbetsgivare samt fortsätta utmaningar i livet. Jättetacksam att jag kommit i kontakt med Roger Gustafsson på Ultimatrekrytering och kan varmt rekommendera honom som person och hans verksamhet.

Linda Engström, Galaxi Reklam, Mölndal

Rekommendation för Ultimat Kombinationstest  2013-05-31

Vi kan varmt rekommendera Ultimat kombinationstest för dig som behöver hjälp med att sätta ihop ett ledande team. Vilket görs genom att ta reda på vilken drivkraft, emotion och roll de olika medlemmarna behöver ha för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat resultat. Testet kan även ses som ett komplement vid rekrytering, då det analyserar vilkea utmärkandedrag som finns inom organisationen och vad ni kan behöva komplettera med för att bli ännu bättre.

Vi har båda genomfört testet och blev positivt överraskade för hur väl de överensstämmer med hur man är som medarbetare och vilka faktorer som man kan utveckla för att bli ännu bättre. Det var väldigt intressant och vi ser en stor nytta i att ha genomfört testet och vilka fördelar det ger både oss och vår arbetsgivare.

Det vi värdesätter är att Ultimat har en bra kombination av genomförande och uppföljning. Uppföljningen som gjordes efteråt tydliggjorde hela bilden  av testet och vi gick båda därifrån med en klar bild av vilka personligheter  vi har och vad vi kan bidra med.

Skall ni rekrytera snart? Använd er av  Ultimat kombinationstest så underlättar det processen med att hitta rätt medlem för just ert team!

Med varma Hälsningar

Louise Engholm & Sofie Alriksson, Nowa Kommunikation, Göteborg

I oktober förra året gjorde jag Ultimat Kombinationstest. Jag fick en bra och förklarande genomgång av Roger Gustafsson vid ett möte.

Oerhört bra – mycket träffande och jag kände igen mig själv i allt. Att vid en rekrytering eller neddragning eller sammansättning av grupper få tester av detta slag är en mycket bra hjälp för beslutsfattande. Jag har under åren 1997-2012 arbetat som gruppch och affärsområdeschef och kan direkt se nyttan vi skulle haft med denna typ av test.

Rekommenderar både testet och Rogers pedagogiska skicklighet och ödmjukhet i själva presentationen.

Lena Ohlsson, VD Lena Produktion AB

Roger,

Jag vill tacka dig för att du tagit dig tid till att utföra ditt test på mig. Hela processen andades professionalitet  och engagemang från början till slut. Enkäten var enkel att fylla i via webben, ibland var det svårt att värdera hur jag skulle svara, men när jag fick flyt gick det riktigt bra.

När du sedan återkopplade med diagram och sammanfattning i text föll många bitar på plats. Uppskattade att du gick igenom staplarna och texten och förklarade hur jag skulle kunna utnyttja mina starka sidor samt vilka svaga sidor jag  skulle ha i minnet.

Jag tar fram mitt test lite då och då, både för att få bekräftelse på de starka sidorna  men även för att se att jag jobbar år rätt håll.

Stort tack igen för att du tog dig tid till mig och min person.

Jag hoppas kunna arbeta med dig igen framöver.

Vänliga hälsningar Tina Rinaldo Försäljning IMPROVEIT

Ultimat Kombinationstest från WebTest Sweden AB

Jag, Elin Borg, har gjort ett Kombinationstest från WebTest Sweden AB och fått en analys av testet som verkligen visade en tydlig och sann bild av mig själv som person. Testet kunde dels visa upp de sidor som jag uppskattar och framhåller  hos  mig själv, men också de sidor som jag kanske inte är lika stolt över och som jag därför kanske inte försökte att framhålla.

Testet är imponerande enkelt att fylla i med tanke på det precisa resultatet i analysen. Genomgången av resultatet med Roger Gustafsson kändes mycket professionell. Han kunde på ett enkelt, tydligt och respektfullt sätt förmedla analysen utifrån testet.

Jag är imponerad över Ultimat Kombinationstest från WebTest Sweden AB som så detaljerat kan analysera en person och därmed underlätta rekryteringar av personal som verkligen passar för både arbetsuppgiften och företaget.

Jag kan varmt rekommendera produkten för arbetsgivare och rekryterare.

Elin Borg Socionom, Mindfulnessinstruktör, Lic. kostrådgivare, Föreläsare & Författare

Jag jobbar idag som fotograf och har jobbat med fotografering i 21 år men funderat på att byta karriär.

Har haft den äran att ta del av ULTIMAT Kombinationstest från WebTest Sweden AB. Det är inte ofta jag blir imponerad av saker jag ser och upplever, men beskrivningen av mig som redovisades av detta test gjorde mig djupt imponerad.

Testsvaret som beskriver mig som person har en träffsäkerhet på 99%. Att få den här beskrivningen gör att jag nu lättare kan förstå vilken inriktning jag bör söka mig åt.

Jag kan verkligen rekommendera ULTIMAT Kombinationstest från WebTest Sweden AB.

Johan Ekstam, Fotograf

Testet, ULTIMAT Kombinationstest från WebTest Sweden AB

Min första spontana känsla när jag beslöt mig för att göra Ultimat testet var en blandning av skräck och förtjusning, jag visste ju inte innan vad det skulle ge för resultat. Med facit i hand var den första känslan av skräck helt obefogad, testet var enbart positivt.

Roger genomförde testet på ett mycket professionellt sätt och jag kände att jag var i trygga händer redan från första stund och var med en gång säker på att det skulle gå bra.

När testet var klart och vi gick genom resultatet var det som att läsa en bok skriven om mig själv, i princip alla punkter stämde på pricken, det var en nästan kuslig känsla hur bra det stämde. Jag rekommenderar alla att göra testet för att få reda på mer sig själv i ett självutvecklande syfte.

Elisabeth Dimevska, Key Account Manager på CGit

Utifrån mitt möte med Roger Gustafsson, Ultimat Rekrytering vill jag varmt rekommendera honom och WebTest Sweden AB

Efter att ha genomfört en frågeenkät, där instruktionerna är att svara spontant mellan giva svarsalternativ återkommer Roger med en analys utifrån drivkraft, attityd och grundtyp. Ett samtal kombinerat med resultatet presenterat i ett stapeldiagram som sedan kommenteras i utmärkande drag , generell sammanfattning, styrkor, fallgropar/ ev utvecklingsområden, saker som orsakar stress, självbild och hur jag bör ledas.

Jag uppfattar Roger som tillförlitlig och kunnig samt mycket kompetent när det gäller att dra slutsatser, se samband och resonera kring resultatet. Han har en talang som gör att han kan sätta fingret på viktiga personliga styrkor och svagheter utan att vare sig förstora eller förminska. En förmåga som jag menar är viktig i många sammanhang, inte minst då det gäller tillsättandet av tjänster. ”Rätt person på rätt plats” kan låta som en väl nött fras, men en arbetsgivare som haft rätt person på fel plats (jag tänker att ingen person någonsin är fel, kanske bara på fel plats) vid något tillfälle vet vikten av att rekryteringen blir rätt från början.

Cissi Glittvik – www. hopp och tro.se

Testet, ULTIMAT – Din Yrkesprofil

I jämförelse med mina egna tidigare erfarenheter av test inför nyanställning av kollegor är Ultimat testet ett mycket sofistikerat och fullständigt test. Det ger essentiell, djupgående information om en sökande. Jag ser även stor potential för testet som ett verktyg för utveckling av existerande personal.

Jag har använt Ultimat testet själv för egen karriärutveckling, med mycket träffsäkert utfall och lättillgänglig, användbar, koncis och överraskande information.

-Berit Westwood, Senior IT Consultant samt Fysioterapeut

Testet, ULTIMAT – Din Yrkesprofil

Jag vill verkligen rekommendera Ultimat, både som testverktyg vid karriärplanering, ledarutveckling, organisationsutveckling och inte minst personlig utveckling på det privata planet.

Jämfört med alla de testverktyg jag tidigare har erfarenhet av, håller Ultimat den högsta standard, med ett flertal möjligheter som jag tidigare saknat. Dels därför att det finns en stor potential i alla de moduler som utgör systemet, inte bara ett test, dels därför att de praktiska delarna verkligen ger förändring i beteende och resultat.

Tomas Palm, Chef/Ledare i livsmedelsbranschen, 20 års ledarerfarenhet inom bl.a. produktion, inköp, försäljning, franchising och butiksetablering inom detaljhandel.