Arbetsledare markarbeten, Ytterbygg AB

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som bygger i egen regi och hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor ligger i Kungälv och med 33 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på Hisingen.Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering.

Vi har stor efterfrågan på nybyggnation, och de kommande åren får vi tillgång till mycket ny verksamhetsmark i Rollsbo och Ale. Till följd av ökad efterfrågan söker vi därför nu:

Arbetsledare markarbeten

Vi växer och behöver bli fler, och söker dig som är engagerad och driven och vill jobba som arbetsledare för våra markarbeten.

Vi söker dig som är en lagspelare och har erfarenhet från markarbeten, arbetsledning och utsättning.

Våra nybyggen

Vi bygger hela huset i egen regi och är med från markarbeten och gjutning till stålstomme, plåtfasad och färdigställande av kontorsinredningen. Vi bygger våra fastigheter i främst Kungälv, Ale och på Hisingen. Med vår stora egna maskinpark och har vi alltid tillgång till bra och säkra hjälpmedel. Vi är med i hela kedjan från projektering till förvaltning och har därför stora möjligheter att påverka och förbättra valda lösningar. Vi kommer de närmsta åren få tillgång till mycket mark i våra nya detaljplanerade verksamhets områden Rollsbo Västerhöjd i Kungälv och Osbacken i Ale, vilket tillsammans med ökad efterfrågan från våra kunder gör att vi behöver nyanställa.

Läs mer på:  http://www.ytterbygg.se/pagaende-projekt/

Att jobba hos Ytterbygg

På Ytterbygg har vi ett stort fokus på att förbättra och förenkla vårt arbete. Vi gillar smarta lösningar, både för oss själva och våra hyresgäster. Alla vi som jobbar på Ytterbygg har processutveckling som en av våra arbetsuppgifter, vilket innebär att vi har stor möjlighet att påverka våra jobb och att vi alla är delaktiga i företagets utveckling. Genom sociala aktiviteter har vi dessutom en god sammanhållning och trivsel.

Vi går emot trenden i branschen och väljer att ha egen kompetens och personal i hela kedjan från projektering, till byggnation och förvaltning av våra hus. Det kan tyckas ovanligt idag, men det gör att vi kan säkerställa att husen är välbyggda och energisnåla. Och att servicen till våra hyresgäster blir bra.

Ytterbygg har 33 anställda och vi har dessutom ett väldigt nära samarbete med våra underentreprenörer. Vi har mycket egna maskiner vilket gör att vi kan jobba enkelt och säkert.

Gruppen Markanläggare

Gruppen består av fyra personer, vi jobbar oftast i Kungälv och Alafors, men jobben kan finnas från Älvängen i norr till Hisingen i söder. Det är både markarbeten för våra nybyggnationer och mindre markjobb på våra befintliga fastigheter.

Vi ansvarar även för snöröjning i våra områden.

Din erfarenhet

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av markarbeten, arbetsledning och gärna utsättning

Våra maskiner

Vi har många fina egna maskiner och instrument och är speciellt nöjda med vår maskinstyrning.

Ett utdrag av våra maskiner är:

 • Grävmaskin Volvo Ec 250D Leica gps
 • Grävmaskin Volvo Ew 140D Leica gps, 12-tonsvagn
 • Hjullastare Volvo L60F
 • Hjullastare Volvo L70H
 • Dynapac CA 302D 16-tonsvält
 • Paddor: 500 kg, 90 kg och stamp
 •  Leica totalstation och handburen gps
 • Tvåfallslasrar
 • Rörlaser
 • Z-fix
 • mm

Start: Efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Rollsbovägen 25 Kungälv

Lön: Fast lön efter överenskommelse

För mer information om företaget och om oss, läs mer på www.ytterbygg.se

Vi behandlar ansökningar löpande. Ansökan lämnas enbart genom denna sida.

Frågor om tjänsten besvaras av Rekryteringskonsult Roger Gustafsson på 0707-14 70 09.

Ledarskapsprogram, enkät Ultimatrekrytering

Ledarskapsprogram – enkätfrågor om dina styrkor, svagheter/utvecklingsbehov, möjligheter och hot

Denna enkät har att göra med frågor om dig i rollen som ledare och ditt eventuella personliga utvecklings- och träningsbehov. Att svara på enkäten är utan kostnad och görs helt förbehållslöst.

Självklart behandlar vi dina svar konfidentiellt.

OBS!

 1. När du kommer till första fönstret där du skriver in dina kontaktuppgifter finns det en fråga om; “Hur fick du reda på att detta jobb kunde sökas”. I denna ruta kan du t ex skriva vem du talat med och fått erbjudandet att besvara enkäten osv.
 2. Alla texter eller instruktioner som nämner något om “rekrytering” kan bortses ifrån då dessa inte är relevanta för ledarskapsutvecklingsenkäten.
 3. Om du vill kan du ladda upp ett CV eller annan fil, men detta är frivilligt och kan hoppas över. Likaså att lägga in din LinkedIn-profil är frivilligt.

När du besvarat samtliga frågor i enkäten kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter för att göra en personprofil-analys. Detta sista steg är helt frivilligt och du kan göras vid ett senare tillfälle om du hellre vill det. Du kan alltså besvara enkätfrågorna utan att  besvara personprofil-frågorna, som i så fall tar ca 30 minuter att göra.

OK, då är du välkommen att starta enkäten som är på 45 frågor och tar för de flesta ca 10-15 minuter.

Klicka på knappen nedan (Sök tjänsten) för att starta enkäten.

Använd lösenord: UltimatLedarenkät