Tester

Att hitta vad man verkligen vill
jobba med och förverkliga

  • Är du på rätt väg för att uppnå dina yrkesmässiga mål?
  • Känns det som att du inte riktigt vet vad du passar för, eller vad vill lägga din energi på?
  • Är du utan sysselsättning i dag och inte riktigt vet hur du skall komma igång?

Inom varje människa finns det alltid något han eller hon vill förverkliga, något som står på tur. Men det är inte alltid sagt att detta är fullt synligt och bekant. Vad som i så fall inträffar är att individen i fråga blir passiv och tveksam i sitt agerande. Men tänk själv på någon av de gånger då du verkligen visste vad du ville och bestämde dig för att genomföra det. Fanns det något som kunde stoppa dig?

En del människor förblir sitt yrke eller kompetensområde troget. Denna typ av människor blir vanligtvis, förr eller senare, experter inom sitt verksamhetsfält och uppnår en stor skicklighet. En annan grupp av människor är de som har som drivkraft att nå toppen på karriärstegen så snabbt som möjligt. Dessa människor är väldigt resultatmedvetna och jobbar hårt för att avancera i karriären. Och sen finns det människor som vill ha bredd på sina erfarenheter och därför flyttar sin karriärstege mot en annan väg med vissa perioders mellanrum. Kanske kan man betrakta denna typ av människa som en kombination eller en kompromiss av de två första typerna.

Till sist finns det människor som hamnar i en fjärde grupp, nämligen de som söker ständig omväxling, förnyelse och förändringar. Oavsett vilken grupp du tycker att du tillhör så kan testet Din yrkesprofil hjälpa dig att sätta fingret på vad du har din uppmärksamhet och ditt intresse när det gäller jobb och karriär. Till och med om du tillhör den första gruppen, specialisten, kommer testresultatet att peka ut intressanta aspekter ur Din yrkesprofil. Självkännedom är ingen tung börda att bära.

Din yrkesprofil:

Testet Din yrkesprofil är inget snabbtest. Man får tänka och jobba lite med de 200 frågorna. Många väljer att dela upp besvarandet av frågorna i ett par omgångar. Men för de flesta tar det inte mer än ca 1 timme total tid att avverka dem. En vanlig känsla hos personen som besvarat frågorna är att en visshet kommer in om vad han eller hon verkligen vill hålla på med. Därför skulle vi kunna kalla Din Yrkesprofil för en kartläggning lika väl som ett test. Det redovisade resultatet har sedan visat sig ha en tendens att ruska tag lite i personen och att ”blåsa syre på elden”.

Omfattar 200 frågor och 20 olika områden. Sannolikt är detta test inte unikt eller först i sitt slag. Testet har dock inte någon direkt förebild bland alla de tester som finns på marknaden. Testet bygger på idén att ta reda på vad en person är intresserad av att jobba med.

Frågorna i testet är inte inriktade på att ta reda på vilket specifikt yrke personen är intresserad av att jobba med, utan snarare vilket typ av arbete personen vill jobba med. På så vis kan testet betraktas som en syntes av ett jobbrelaterat personlighetstest och ett yrkesorienterat intressetest. Utifrån våra erfarenheter har vi kommit fram till att en människa i hög grad kommer att engagera sig i, och arbeta med sådant som hon är intresserad av, oavsett vad hennes formella befattning säger att hon skall göra. Det hon är intresserad av att göra kommer hon att göra av fri vilja.

Övrigt arbete kommer hon, i bästa fall, att göra av plikt och därför att hon får betalt för att göra det.

Användningsområden

  • Karriärvägledning
  • Omplacering av personal
  • Coachningsverktyg
  • Kompletterande verktyg för sammansättning av grupper