Referenser

Referenser

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa enskilda individer, företag och organisationer med att hitta såväl egna inneboende resurser som utvecklingsmöjligheter.

Det tar tid och kräver resurser att genomföra en rekrytering och med en ökad konkurrens mellan företag blir det allt viktigare att fylla vakanser med rätt person i första försöket.

Till höger på denna sida har vi samlat referenser från några av dem vi arbetat med och här nedanför har vi intervjuat fyra av våra nöjda kunder och låtit dem berätta om sin upplevelse av att arbeta med oss.

Intervju med Roger på Pirate Rock i december 2018

Intervjun är cirka 5 minuter lång.

Hälsö Fisk, Svante Wedin,
vd och ägare:"Här får vi in en hel HR-avdelning på vårt lilla företag".

Oilmek, Conny Henriksson,
vd och ägare:"Roger kunde väldigt snabbt vaska fram
ett antal kandidater".

Tomas Palm, rekryterad till Oilmek:"Roger har lyckats matcha mig med en roll
där jag kan leverera".

Taiga, Martin Lindblad, ekonomichef:"Vi har med åren känt att rekryterings-
processen blivit betydligt starkare sen vi
började jobba med Ultimat Rekrytering".

Hitta din potential

Många människor har ännu inte riktigt funnit sina potentialer, målsättningar och möjligheter. Vår målsättning är att hjälpa såväl enskilda individer som organisationer och företag att hitta och utveckla sina målsättningar och resurser.

Ledord

Kunden först – Skapa arbetsglädje för alla människor – Uppmuntran till individuella initiativ.

Visioner och värderingar

Vår grundidé är att alla människor, någonstans, har en grundläggande målsättning, något som hon vill jobba med och förverkliga. En del människor är helt medvetna om detta och har denna målsättning helt klar för sig. Sannolikt är dessa personer i full gång med att förverkliga sig själva och jobbar med glädje och förväntningar mot sina mål. Ingenting kan enligt vår uppfattning göra en individ mer självgående och entusiastisk än att veta vad hon vill uppnå – och känna att hon är på rätt väg.

Affärsidé

Att bistå företag och organisationer i att utvecklas från Bra till Enastående, vilket innebär hållbara och bestående resultat över lång tid. Första steget dit är att i rekrytering hjälpa företagen att hitta exakt rätt medarbetare.

Roger Gustafsson

WebTest Sweden AB