Om ledarskapsutveckling

Vad är skillnaden mellan Ledarskapsprogram och Ledarkommunikation?

 

 

 

UltimatResurs Ledarskapsutveckling är ett program bestående av åtta separata moduler. Du kommer att ha en personlig tränare som under tio möten hjälper och coachar dig igenom samtliga moduler.

Mer info på Ledarskapsprogram

Mer info på Ledarkommunikation

En två- till tredagarskurs för ledningsgrupper ledd av en internationellt meriterad ledarskapstränare. Varje deltagare tränas intensivt i att öka tydlighet, win-win dialoger, suveräna reaktioner i utmanande situationer, ge och ta feedback på ett produktivt sätt.