Enkätsystem

Vikten av vital och användbar information

WebTest Sweden erbjuder marknadens mest användarvänliga enkätsystem för marknads- och kundundersökningar, medarbetarundersökningar, kvalitetsfeedback etc.

Genom att t ex. regelbundet använda NKI (Nöjd-Kund-Index) kan ditt företag ständigt hålla sig underrättat om vad kunderna tycker, vill ha, reagerar på, vill ändra på mm, mm.

I slutändan handlar det om röda eller svarta siffror. Och är det svarta siffror vi tittar på så är kanske frågan; hur svarta kan de bli?

ULTIMAT enkätsystem från WebTest Sweden AB

WebTest Sweden AB erbjuder inte bara ett mycket användarvänligt administrativ system för enkäter. Vi erbjuder också experthjälp med att sätta ihop relevanta, effektiva och intressanta enkäter för att samla in ovärderlig information som underlag till ditt företags strategiska och taktiska planering.

När ekonomichefen ser röda siffror i räkenskaperna förstår han att saker i företaget görs fel. Han redogör för ledningsgruppen hur det ekonomiska läget ser ut. Ledningsgruppen tar beslut, vanligtvis att skära ner kostnader. Nergången fortsätter, nya nerskärningar och nya möten. Låter det som att du hört historien förut?

Ledningsgruppen som förhoppningsvis har en specialiserad expertkunskap i sitt kompetensområde, management, behöver nu ta snabba och korrekta beslut. Men låt oss först titta på ett jämförande exempel.

En kompetent kirurg behöver en korrekt ställd diagnos, baserad på noggranna mätningar för att lyckas med sin uppgift att utföra en svår operation. En felaktig diagnos innebär en misslyckad operation och ett försämrat läge för patienten. Men det tillhör inte kirurgens spetskompetens att ställa diagnoser, hans uppgift är att göra exakta ingrepp. För att lyckas i sitt arbete behöver han ha en rätt ställd diagnos att utgå från, gjord av medicinska experter i sitt kompetensområde.

OK, tillbaka till ledningsgruppen för det sjunkande skeppet. Den är nu i ett akut behov av användbar information för att kunna besluta sig om rätt åtgärder för att vända de röda siffrorna.

En marknadsundersökares jobb är att ta fram data. Dessa data måste sen transformeras till information. Detta jobb görs av marknads-, produktions- och servicemänniskor. Det är denna information ledningsgruppen behöver ha, men många gånger inte har, för att kunna ta rätt beslut.

En affärsverksamhet existerar för att förse varor och tjänster till kunder i samhället. Att det är kunderna som betalar företagets kostnader och de anställdas löner är mer än en klyscha, det är snarare att betrakta som ett axiom, en självklar sanning. Att inte känna till vad kunderna behöver, kräver, tycker och tänker är oftast just det som är orsaken till de röda siffrorna eller ett otillfredsställande resultat.