Ledarkommunikation

Ledarkommunikation

Genomslagskraft genom träning i ledarkommunikation

Målgruppen är ledningsgrupper som vill nå nästa nivå i sin ledarkommunikation. Tydliga och meningsfulla budskap, win-win dialoger, suveräna reaktioner i utmanande situationer, ge och ta feedback på ett produktivt sätt.

Känner du att företaget har större potential än vad ledningsgruppen kan ta vara på? Tar det för lång tid från problem till beslut till handling i företaget?

Går det att höja ledningsgrupps-prestanda till en ny nivå?

Träning i ledarkommunikation

  • Teori som går ett steg djupare än det uppenbara

Det teoretiska materialet berör ‘first principles’ utifrån vilka det går att utveckla flexibla lösningar även i utmanande situationer.

  • Praktiska övningar som får er att svettas

10 praktiska övningar är designade för konkret lärande. De genomförs på en svårighetsgrad som noggrant håller deltagarna utanför sin trygghetszon, dock aldrig i panikzonen. Övningarna kulminerar i var och ens en förmåga att handskas med mycket utmanande mötessituationer.

  • Tränade förmågor överförbara till andra lednings situationer

Deltagarna upplever en avsevärd bättre rollklarhet även i skiftande situationer. Var och en upplever tre till synes oförenliga saker samtidigt: I)  större självbestämmande, II) ökad EyeQ (kunna läsa av andras befintlighet) och III) större målfokus.

  • Investering

Träningen tar 2 hela dagar för 4 deltagare eller 3 dagar för 6 deltagare. Kostnaden är 25 000 kr + moms per dag, plus tränarens resa och uppehälle.

 

Behöver du identifiera behovet?

Gör då vår kostnadsfria enkät så kommer vi inom ett par dagar analysera ditt resultat. Därefter erbjuder vi ett entimmas samtal, förbehållslöst och kostnadsfritt, där du får återkoppling av ditt resultat.

Använd lösenord: CEILok

Klickbar knapp som ledertid en sida med en enkät som är första steget i vårt program om ledarkommunikation.

För information eller bokning av en personlig presentation till ledningsgruppen kontakta Roger Gustafsson på 0707-14 70 09 eller kontakt@ultimatrekrytering.se