Integritetspolicy

Integritetspolicy på ultimatrekrytering.se

Så här handskas vi med dina personuppgifter:

Denna sajt tillhör Ultimatrekrytering.se som ägs av WebTest Sweden AB, Roger Gustafsson, med webbplatsadress https://www.ultimatrekrytering.se.

 Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Vi samlar inte in och lagrar några personuppgifter i annat än rekryteringssyfte. Inga som helst personuppgifter, mejladresser eller telefonnummer vidarebefordras till utomstående eller till tredje part i annat kommersiellt eller övrigt syfte.

SSL-certifikat

Vår sajt skyddar dig som gör tester hos oss genom att ett SSL-certifikat krypterar den information som du uppger i testerna.

Hur länge dina uppgifter lagras hos oss?

Vi sparar ansökningshandlingar den tid som vi enligt gällande lag är tvungna till. Det kan t ex gälla om någon anser sig blivit diskriminerad i en rekryteringsprocess. I detta fall omfattar lagen 2 år och då behöver vi ha kvar den ansökan det gäller. Normalt sparar vi inga ansökningshandlingar i mer än 2 år.

Om du inte längre önskar att din ansökan och dina registrerade uppgifter och CV mm skall finnas kvar hos oss är du välkommen att mejla oss så tar vi bort dessa.

Mejla i så fall till: kontakt@ultimatrekrytering.se

Webbtester

På ultimatrekrytering.se finns ett avancerat system för att göra utvecklings- och rekryteringstester. Dessa tester är en del i rekryteringsprocessen och testpersonerna erbjuds att göra dem anonymt genom att endast uppge initialer. För att i ett senare skede para ihop testet med ansökan används en sifferkod. Om en testperson ändå väljer att uppge sitt namn betraktar vi det som att personen godkänt att namnet visas och lagras på den externa server där testerna sparas. Inga obehöriga kommer åt dessa tester, vi har ett avtal med leverantören som garanterar hög säkerhet.

Cookie-filer

Denna webbplats använder och sparar endast cookiefiler som används för att optimera ditt besök. Hemsidan använder även cookies för webbtesternas funktion. Dessa cookies kan du närsomhelst radera i din webbläsares inställningar.

Hemsidan är en WordPress-sajt och samlar i övrigt inte in några personuppgifter om besökare. Den använder inte heller några plugins som samlar in personuppgifter.

 Adress, e-post och telefonnummer

Om du är arbetssökande och kontaktar Ultimat via e-post sparas dina kontaktuppgifter endast i de fall då du går vidare i rekryteringsprocessen. Om du är en uppdragsgivare lagras e-postadressen endast om kontakten leder till ett rekryteringsuppdrag. Om du efter avslutat uppdrag inte anlitar mig inom två år raderas dina kontaktuppgifter. Samma sak gäller med telefonnummer och eventuella adressuppgifter.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

ultimatrekrytering.se använder endast inlänkade informationsfilmer från vår egen Youtubekanal.

 Vilka vi delar dina data med

Med utgångspunkt för vad dina testresultat visar i förhållande till den tjänst du sökt via vår hemsida delas din data med berörd arbetsgivare. Detta sker via enskilda mappar på Dropbox dit ingen obehörig ges tillträde.

 Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att vi tar bort de personuppgifter/kontaktuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart dina uppgifter skickas

Då vi inte har någon har någon aktiverad kommentarsfunktion som registrerar personuppgifter på sajten samlas det inte in några kontaktuppgifter som på hemsidan kan delas vidare. Hur vi behandlar dina ansökningar, cv och annat som har med rekryteringen att göra beskrivs högre upp på denna sida.

 Din kontaktinformation

Om du funderar över något gällande dina kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta mig, Roger Gustafsson på telefon 070-714 70 09 eller via e-post kontakt@ultimatrekrytering.se

 Hur vi skyddar din information

I de fall person- och/eller kontaktuppgifter lagras online har vi försäkrat oss om hög säkerhet genom att anlita specialister på området och ser därför ingen risk för att dina uppgifter ska kunna läcka ut till obehöriga. Våra egna enheter skyddas från intrång av antivirussystem.

Tredje part

I de fall vi anlitar tredje part för lagringstjänster och annat som kan påverka hanteringen av personuppgifter skriver vi sekretessavtal som förbinder våra partners att följa det som anges inom ramen för GDPR, både vad gäller säkerhet inom lagring samt behandling av informationen.

 Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar inte emot persondata från utomstående parter.

Automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande

Det finns inga funktioner för automatiserade beslutsfattanden och/eller profilskapanden aktiverade på ultimatrekrytering.se.

 Branschkrav om delgivning av information

Vi verkar inte inom en bransch där delgivning av information är reglerad.

Ref: https://www.imy.se/