Ledarskapsprogram

Effektivisera genom ledarskapsutveckling

Vårt ledarskapsprogram är avsett för dig som vill få ditt företag att växa och utvecklas. Ett gott ledarskap krävs för snabb tillväxt och god avkastning och vinst.

Individuell växtkraft ger organisationen ekonomiska muskler!

Logotype, Ultimat Resurs Ledarskapsprogram.Är du på rätt väg för att uppnå dina yrkesmässiga mål?
Har du den kunskap och de verktyg som krävs för att leda andra?
Hur utvecklar man en individ på effektivaste sätt för att få en bestående förändring?

Ledarskapsprogrammet:

  • Teori som förklarar vad det studerade ämnet handlar om

Det teoretiska bakgrundsmaterialet är utvalt ur en mängd beprövat material vilket vidareutvecklats och anpassats till dagens moderna utvecklande ledarskap.

  • Praktiska övningar kopplade till teorin

De praktiska övningsuppgifterna är direkt kopplade till den modul som studeras. Övningarna är upplagda så att en förmåga erhålls på samma gång som ett praktiskt resultat uppnås i personens liv och dagliga arbete.

  • Aktiv coachning av en personlig tränare

Denna viktiga del av programmet innebär att den som gör programmet får det stöd utifrån som garanterar att personen verkligen kommer igenom utan att fastna. Coachen fungerar inte bara som en expert på själva programmet utan hjälper dessutom personen genom att identifiera utvecklingsområden samt att få personen själv att hitta lösningar på det som upplevts som mentala hinder och barriärer. På så vis sträcker sig ofta coachens hjälp utanför programmets egentliga gränser.

  • Praktisk användning av materialet direkt i det dagliga arbetet

Genom att materialet tillämpas och sätt i omedelbart bruk kommer det att fastna och bli nya verktyg för framtiden på ett helt annat sätt än om man t ex läser en bok om ett visst ämne.

Denna balans av ovanstående punkter har visat sig vara en oöverträffad metod att uppnå bestående resultat och praktisk nytta. Utifrån detta har namnet ULTIMAT RESURS valts för att beskriva den ultimata träningsmetoden i utbildningssammanhang i syfte att på effektivaste sätt ta vara på dina resurser.

Behöver du identifiera ditt behov av att utveckla din ledarskapsförmåga?

Gör då vår kostnadsfria enkät så kommer vi inom ett par dagar analysera ditt resultat. Därefter erbjuder vi ett entimmes samtal, förbehållslöst och kostnadsfritt, där du får återkoppling av ditt resultat.

Använd lösenordet: UltimatLedarenkät

Klickbar knapp som ledertid en sida med en enkät.