Grävmaskinist och Anläggare mark,Ytterbygg

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor ligger i Kungälv och med 33 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på Hisingen.

Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering.

Grävmaskinist och Markanläggare

Vi söker dig som är intresserad och driven och vill jobba ute med våra markarbeten.

Vi gör hela markjobbet från schakt, lägga ner rör och förbereda för betongplattan. Vi är med hela vägen till slutarbeten med asfalt och kantsten.

Vi behandlar ansökningar löpande.

Ytterbygg bygger förvaltar och hyr ut lokaler

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor ligger i Kungälv och med 33 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på Hisingen.

Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering.

Läs mer på:  http://www.ytterbygg.se/pagaende-projekt/

Våra nybyggen

Vi bygger hela huset i egen regi och är med från markarbeten och gjutning till stålstomme, plåtfasad och färdigställande av kontorsinredningen. Vi bygger våra fastigheter i Storgöteborg. Med vår stora egna maskinpark och har vi alltid tillgång till bra och säkra hjälpmedel. Vi är med i hela kedjan från projektering till förvaltning och har därför stora möjligheter att påverka och förbättra valda lösningar.

Att jobba hos Ytterbygg

På Ytterbygg har vi ett stort fokus på att förbättra och förenkla vårt arbete. Vi gillar smarta lösningar, både för oss själva och våra hyresgäster. Alla vi som jobbar på Ytterbygg har processutveckling som en av våra arbetsuppgifter, vilket innebär att vi har stor möjlighet att påverka våra jobb och att vi alla är delaktiga i företagets utveckling.

Vi går emot trenden i branschen och väljer att ha egen kompetens och personal i hela kedjan från projektering, till byggnation och förvaltning av våra hus. Det kan tyckas ovanligt idag, men det gör att vi kan säkerställa att husen är välbyggda och energisnåla. Och att servicen till våra hyresgäster blir bra.

Ytterbygg har ett 30-tal anställda och vi har dessutom ett väldigt nära samarbete med våra underentreprenörer.

Gruppen Markanläggare

Gruppen består av fyra personer som utgår från Kungälv, men jobben kan finnas från Älvängen i norr till Hisingen i söder.

Vi ansvarar även för snöröjning i våra områden.

Din erfarenhet

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av markarbeten.

Våra maskiner

Vi har många fina egna maskiner och instrument och är speciellt nöjda med vår maskinstyrning.

Ett utdrag av våra maskiner är:

 • Grävmaskin Volvo Ec 250D Leica gps
 • Grävmaskin Volvo Ew 140D Leica  gps  , 12-tonsvagn
 • Hjullastare Volvo L60F
 • Hjullastare Volvo L70H
 • Dynapac CA 302D 16-tonsvält
 • Paddor: 500 kg, 90 kg och stamp
 •  Leica totalstation och handburen gps
 • Tvåfallslasrar
 • Rörlaser
 • Z-fix
 • mm

Annat

Start:           Våren 2019, men med hänsyn tagen till uppsägningstid
Omfattning: Heltid
Placering:    Bultgatan, Rollsbo industriområde i Kungälv

Lön:          Fast lön enligt överenskommelse med Ytterbygg Entreprenad AB

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 23 april, men tjänsten kommer att tillsättas så fort rätt personer hittats. Skicka alltså in din ansökan omgående då vi går igenom urvalet löpande.

Det är inte något krav på att bifoga CV, så när frågan om du vill bifoga CV kommer upp kan du komma vidare genom att trycka på ”nästa”

För mer information om tjänsten kontakta VD mats.berntsson@ytterbygg.se

Förskolechef, Förskolan Viljan

Förskolan Viljan består av två förskolor, Viljan på Stället och Viljan på Hälleberget. Viljan drivs av Vesnas förskolor i Kungälv AB sedan 2008 och ansvarar för 130 barn, 25 pedagoger, 2 kockar samt 1 vaktmästare.

Vi inspireras av Reggio Emilia filosofins tankar kring det kompetenta barnet. Vi tror på vårt värdegrundsarbete och förhållningssätt där vi inspireras av ett coachande förhållningssätt, Non Violent Communikation samt lågaffektivt bemötande.

Vårt framgångsrecept är trygga, ansvarstagande och nytänkande pedagoger som vill utvecklas, för på Viljan växer både vuxna och barn!  

Förskolechef till Förskolan Viljan

OM VILJAN

Sedan starten 2008 har målet varit att driva den bästa förskolan i Kungälv med engagerade pedagoger, unika utemiljöer, med eget tillagningskök och eget vaktmästeri. För att möta den nya tidens utmaningar med lärar- och vikariebrist, utan att kompromissa med kvaliteten, genomfördes under verksamhetsåret 2017/2018 ett stort förändringsarbete; Viljan 2.0.

I Viljan 2.0 arbetar vi med en kvalificerad överkapacitet i bemanningen i stället för timvikarier. Överkapaciteten består av utepedagoger, ateljépedagog, ateljérista och pedagogista. Vid långtidsfrånvaro eller resursbehov använder vi oss av vikarier. För att främja kommunikation, minska ljudnivå och stress arbetar vi systematiskt i mindre barngrupper under större delen av dagen. Då organiserar vi oss i team om två pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat och våra miljöer är utformade därefter. Barngrupperna varierar från 9 till 15 barn. Under dagen arbetar vi i mindre grupper tillsammans med våra satellitteam bestående av ovan nämna överkapacitet.

OM TJÄNSTEN

Efter 10 år som förskolechef på Viljan lämnar Vesna Birkedahl över till dig som vill driva och utveckla det pedagogiska arbetet i linje med den nya läroplanen och kommande barnkonvention. Förutom det pedagogiska lednings- och utvecklingsarbetet ansvarar du för budget, arbetsmiljö samt för personalen och deras utveckling. För på Viljan växer både vuxna och barn.

Viljan har ett gott rykte och det finns stort intresse från andra förskolor för studiebesök, skuggning och föreläsningar. Detta är ett område som Vesna Birkedahl aktivt kommer arbeta med och vidareutveckla när hennes efterträdare tillsatts. Är du efterträdaren vi söker?

OM FÖRSKOLECHEFEN

Som förskolechef på Viljan driver du i princip din egen förskola. Du har korta beslutsvägar med ansvar för hela verksamheten från det pedagogiska till kök, vaktmästeri och städ. Viljan har idag en välfungerande organisation med fokus på värdegrund, förhållningssätt, struktur och rutiner.

Som förskolechef förväntar vi oss att du är nyfiken på och vill driva verksamheten i enlighet med det vi kallar ”Viljanandan”. Andan präglas av nyfikenhet, öppenhet, engagemang, nytänkande, ansvarstagande, professionalitet och arbetsglädje. Ord som du känner dig trygg och bekväm med.

OM DIG

 • Du har ett stort hjärta som värdesätter långsiktiga och hållbara relationer.
 • Du är inlyssnande, reflekterande och tydlig i din kommunikation.
 • Du är nyfiken, engagerad och vill göra skillnad.
 • Du har livserfarenhet, är trygg i dig själv och leder andra genom att få dem att växa.
 • Du leder andra idag, antingen som förskolechef, förstelärare, utvecklingsledare eller pedagogista.
 • Du har stor kunskap om förskolans läroplan och tar till dig ny forskning med ett kritiskt och moget förhållningssätt.
 • Du har stor kännedom om Reggio Emilia filosofin, brinner för den pedagogiska utvecklingen, ser möjligheter och är lösningsfokuserad.
 • Du är administrativt skicklig och har ett sinne för den röda tråden, speciellt kring det systematiska kvalitetsarbetet.

ANNAT

Start: Efter överenskommelse med hänsyn till ev. uppsägningstid.
Omfattning: Heltid.
Placering: Ytterby. För att klara arbetssituationen krävs det att du bor på ett rimligt pendlingsavstånd till vårt huvudkontor i Ytterby.
Lön: Fast lön enligt överenskommelse med Vesnas Förskolor i Kungälv AB.

OM REKRYTERINGEN

I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi också med Pinpoint Bakgrundskontroll AB, https://pinpointbk.se.

Frågor om tjänsten besvaras av Rekryteringskonsult Roger Gustafsson på 0707-14 70 09.

Din ansökan vill vi ha senast den 15 april 2019 och tjänsten kommer att tillsättas så fort rätt person hittats. Skicka alltså in din ansökan omgående då vi går igenom urvalet löpande.